תנאי שימוש

כללי

אתר קורס נגישות אתרים (“האתר”) מופעל ע”י אלחנן לבבי, Levavi Tech (“צוות האתר”), בכתובת אינטרנט wp-course.co.il ומטרתו רכישת קורסים מקוונים ללמידה עצמאית (“המוצר”).
הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (“התקנון”). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין צוות האתר.
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

רכישת מוצר באתר

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 2. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
 3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
 4. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

מדיניות החזרים וזיכויים

 1. לקוח שרכש קורס והתחרט על כך יוכל לקבל החזר כספי מלא תוך 30 יום ממועד הרכישה.
 2. לקוח שקנה קורס במכירה מוקדמת יוכל לקבל החזר כספי מלא תוך 30 יום ממועד פרסום הקורס.
 3. לצוות האתר נשמרת הזכות המלאה למנוע שימוש לרעה באפשרות לזיכוי. צוות האתר רשאי למנוע זיכוי כספי מלקוח שלמד מעל 85% מתכני הקורס ופתר מעל 85% מהמבחנים בקורס.
 4. על מנת לקבל החזר כספי יש לפנות בכתב בלבד לאימייל [email protected]

תכנית שותפים

 1. האתר מפעיל תכנית שותפים ומאפשר לפרסם את האתר בתמורה לעמלה על כל מכירה.
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאפשר למשתמש להרשם לתכנית השותפים.
 3. גובה העמלה מפורסם בעמוד השותפים במערכת.
 4. עמלת הפנייה מועברת לשותף רק לאחר שעברו 30 יום ממועד ההרשמה של הלקוח שהופנה על ידו, והוכח שהלקוח לא ביקש החזר כספי בתקופה בה היה זכאי להחזר.
 5. עמלת הפנייה תועבר בתמורה להוצאת חשבונית מס/קבלה.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מפורסמת בעמוד מדיניות פרטיות ומהווה נספח לתוכן עמוד זה.

זמינות השירות

 1. צוות האתר יעשה כמיטב יכולתו כדי להפעיל את שירותי האתר בצורה תקינה, ולהפחית למינימום תקלות טכניות.
 2. יחד עם זאת, מעת לעת עלולות להתרחש תקלות שעלולות לגרום לפגיעה זמנית בזמינות השירות. צוות האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק את השירות המיטבי ולהחזיר את האתר לפעילות תוך 48 שעות (למעט בשבתות ובמועדי ישראל). יתכן שבשל כשל בשירות של צד ג’ לא יתאפשר לאתר לספק שירות גם בתוך פרקי זמן הגדולים מ48 שעות.
 3. כאשר מצויין באתר שהמוצר או הגישה אליו הם “לכל החיים” כוונת הכתוב היא למשך כל חיי המוצר. צוות האתר רשאי להוריד את הקורס ולהפסיק את זמינות התכנים ללא התראה מוקדמת.
 4. במידה ויוסרו תכני הקורס מהרשת יאפשר הצוות האתר זיכוי מלא לכלל הלקוחות שבמועד הסרת תכני הקורס לא מלאו שישה חודשים מיום רכישתם את המוצר.
 5. מובהר כי ללקוח לא תהיה שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי צוות האתר בגין תקלה, הפרעה או סיום חיי המוצר, לרבות בגין כל נזק הנגרם, באופן עקיף או ישיר כתוצאה מהפרעות, תקלות או סיום חיי המוצר, כאמור.
 6. צוות האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי, הנגרם עקב מניעה כלשהי של גישה או שימוש באתר.

הגבלת אחריות

 1. התכנים באתר מסופקים ללקוח כמו שהם ולאחר שהם נבדקו ככל שניתן. באחריות הלקוח לוודא שהידע העומד לרשותו נכון ועדכני ולעשות בו שימוש מושכל.
 2. לא תהיה ללקוח, לרבות משתמשי האתר ולקוחות רשומים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צוות האתר בגין תוצאות השימוש במערכת.
 3. צוות האתר לא ישא בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו ללקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש של הלקוח במערכת ולמידה של תכני הלימוד בה.
 4. צוות האתר לא ישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר הלימוד ו/או בתכולת האתר.
 5. אם מכל סיבה שהיא יחוייב צוות האתר לשאת באחריות או חבות כלשהי, תהיה אחריותו מוגבלת כך שסך כל הפיצויים שיאלץ לשאת בהם בזיקה לשירות לא יעלו על התמורה ששילם הלקוח עבור הגישה לתכני הלימוד.
 6. הגבלות האחריות שבהסכם זה יחולו בכל מקרה, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תהא אשר תהא עילת התביעה – בין אם חוזית, בין אם נזיקית ובין אם אחרת.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם צוות האתר.
 3. פרטי הגישה לקורסים הינם אישיים ורשיון השימוש הוא לאדם אחד בלבד. אין למסור את פרטי הגישה לאחר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם צוות האתר.
 4. לרכישת רשיונות מרובים נא לפנות בכתב לכתובת  [email protected].

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל [email protected].